#Báo giá

Báo giá gia cố cột bằng phương pháp dán tấm sợi các bon (Carbon fiber - CFRP)

>>> Chi tiết

Báo giá gia cố dầm bằng phương pháp dán tấm sợi các bon

>>> Chi tiết

Báo giá gia cố sàn bê tông bằng phương pháp dán tấm sợi các bon

>>> Chi tiết

Báo giá gia cố trần bê tông bằng phương pháp dán tấm sợi các bon

>>> Chi tiết

Báo giá gia cố vách tường bê tông bằng phương pháp dán tấm sợi các bon

>>> Chi tiết

Báo giá gia cố lanh tô bê tông bằng phương pháp dán tấm sợi các bon

>>> Chi tiết

Báo giá gia cố bể nước bằng phương pháp dán tấm sợi các bon

>>> Chi tiết

#Một số dự án gia cố kết cấu điển hình

Gia cố dầm công trình nhà ở gia đình tại Thành phố Điện Biên Phủ

Gia cố kết cấu bê tông

- Nguyên nhân: Đơn vị thi công đọc sai bản vẽ nên đặt thiếu thép dầm
- Phương pháp thực hiện: Dán tấm sợi các bon cường độ cao (carbon fiber) vào mặt đáy dầm nhằm bổ sung khả năng chịu uốn cho dầm
>>> Xem tiếp

Gia cố dầm công trình nhà ở gia đình tại Thành phố Điện Biên Phủ

Gia cố kết cấu bê tông

- Nguyên nhân: Đơn vị thi công đọc sai bản vẽ nên đặt thiếu thép dầm
- Phương pháp thực hiện: Dán tấm sợi các bon cường độ cao (carbon fiber) vào mặt đáy dầm nhằm bổ sung khả năng chịu uốn cho dầm
>>> Xem tiếp

Gia cố dầm công trình nhà ở gia đình tại Thành phố Điện Biên Phủ

Gia cố kết cấu bê tông

- Nguyên nhân: Đơn vị thi công đọc sai bản vẽ nên đặt thiếu thép dầm
- Phương pháp thực hiện: Dán tấm sợi các bon cường độ cao (carbon fiber) vào mặt đáy dầm nhằm bổ sung khả năng chịu uốn cho dầm
>>> Xem tiếp

Gia cố dầm công trình nhà ở gia đình tại Thành phố Điện Biên Phủ

Gia cố kết cấu bê tông

- Nguyên nhân: Đơn vị thi công đọc sai bản vẽ nên đặt thiếu thép dầm
- Phương pháp thực hiện: Dán tấm sợi các bon cường độ cao (carbon fiber) vào mặt đáy dầm nhằm bổ sung khả năng chịu uốn cho dầm
>>> Xem tiếp

Gia cố dầm công trình nhà ở gia đình tại Thành phố Điện Biên Phủ

Gia cố kết cấu bê tông

- Nguyên nhân: Đơn vị thi công đọc sai bản vẽ nên đặt thiếu thép dầm
- Phương pháp thực hiện: Dán tấm sợi các bon cường độ cao (carbon fiber) vào mặt đáy dầm nhằm bổ sung khả năng chịu uốn cho dầm
>>> Xem tiếp

Gia cố dầm công trình nhà ở gia đình tại Thành phố Điện Biên Phủ

Gia cố kết cấu bê tông

- Nguyên nhân: Đơn vị thi công đọc sai bản vẽ nên đặt thiếu thép dầm
- Phương pháp thực hiện: Dán tấm sợi các bon cường độ cao (carbon fiber) vào mặt đáy dầm nhằm bổ sung khả năng chịu uốn cho dầm
>>> Xem tiếp

Gia cố dầm công trình nhà ở gia đình tại Thành phố Điện Biên Phủ

Gia cố kết cấu bê tông

- Nguyên nhân: Đơn vị thi công đọc sai bản vẽ nên đặt thiếu thép dầm
- Phương pháp thực hiện: Dán tấm sợi các bon cường độ cao (carbon fiber) vào mặt đáy dầm nhằm bổ sung khả năng chịu uốn cho dầm
>>> Xem tiếp

Gia cố dầm công trình nhà ở gia đình tại Thành phố Điện Biên Phủ

Gia cố kết cấu bê tông

- Nguyên nhân: Đơn vị thi công đọc sai bản vẽ nên đặt thiếu thép dầm
- Phương pháp thực hiện: Dán tấm sợi các bon cường độ cao (carbon fiber) vào mặt đáy dầm nhằm bổ sung khả năng chịu uốn cho dầm
>>> Xem tiếp

Gia cố dầm công trình nhà ở gia đình tại Thành phố Điện Biên Phủ

Gia cố kết cấu bê tông

- Nguyên nhân: Đơn vị thi công đọc sai bản vẽ nên đặt thiếu thép dầm
- Phương pháp thực hiện: Dán tấm sợi các bon cường độ cao (carbon fiber) vào mặt đáy dầm nhằm bổ sung khả năng chịu uốn cho dầm
>>> Xem tiếp

Gia cố dầm công trình nhà ở gia đình tại Thành phố Điện Biên Phủ

Gia cố kết cấu bê tông

- Nguyên nhân: Đơn vị thi công đọc sai bản vẽ nên đặt thiếu thép dầm
- Phương pháp thực hiện: Dán tấm sợi các bon cường độ cao (carbon fiber) vào mặt đáy dầm nhằm bổ sung khả năng chịu uốn cho dầm
>>> Xem tiếp

Đơn vị quản lý: VNT VIỆT NAM | Design by W3layouts