#Tìm hiểu về vật liệu gia cố kết cấu

Tại sao sợi Các bon nhẹ và bền?

Có tới hơn 90% sợi Các bon được tạo thành từ những nguyên tố Các bon, tất nhiên khối lượng nguyên tử của nguyên tố Các bon nhẹ hơn nguyên tố kim loại.

Chúng ta đều biết các vật chất có cấu tạo từ nguyên tử Các bon đều rất nhẹ. Ví dụ như kim cương, than củi, than hoạt tính và than chì đều được cấu thành từ những nguyên tử Các bon. Với cấu tạo của mình, sợi Các bon cũng thuộc nhóm này và có tính chất tương đồng kim cương. Kim cương là vật liệu cứng và bền nhất trong khi than chì mềm và trơn.

Sự khác nhau giữa chúng xuất phát từ nguyên nhân cấu trúc tinh thể khác nhau. Có thể hiểu đơn giản than củi mềm do cấu trúc tinh thể sắp xếp không theo trật tự, không bền vững trong khi cấu trúc tinh thể kim cương rất trật tự và đồng đều nên rất bền.

Kim cương có cấu trúc tinh thể Các bon ba chiều trong khi sợi Các bon có cấu trúc mạng lưới hai chiều với các nguyên tố carbon sắp xếp trật tự thẳng hàng và quấn lấy nhau.

Tóm lại, sợi Các bon bền khi nó ít lẫn các nguyên tố khác và sắp xếp trật tự.

CFRP sở hữu tính chất vượt trội so với kim loại

>>> Xem tiếp

Quý vị có thể download Tài liệu Giới thiệu phương pháp gia cố kết cấu bằng tấm sợi Các bon (Carbon fiber - CFRP) tại đây tài liệu giới thiệu phương pháp gia cố kết cấu bằng tấm sợi Các bon (Carbon fiber - CFRP)

Đơn vị quản lý: VNT VIỆT NAM | Design by W3layouts