#Tài liệu kỹ thuật

Thông số kỹ thuật của tấm sợi các bon

Mật độ sợi Các bon (g/m2) Độ dày (mm) Cường độ chịu kéo (Mpa) Mô đun đàn hồi E (Gpa) Độ giãn dài (%)
200 0.111 3200 ÷ 3400 220 ÷ 240 1,6 ÷ 1,8
230 0.127 3200 ÷ 3400 220 ÷ 240 1,6 ÷ 1,8
300 0.167 3200 ÷ 3400 220 ÷ 240 1,6 ÷ 1,8
400 0.222 3200 ÷ 3400 220 ÷ 240 1,6 ÷ 1,8
450 0.250 3200 ÷ 3400 220 ÷ 240 1,6 ÷ 1,8
530 0.294 3200 ÷ 3400 220 ÷ 240 1,6 ÷ 1,8
600 0.333 3200 ÷ 3400 220 ÷ 240 1,6 ÷ 1,8
Bảng so sánh thông số kỹ thuật của tấm sợi Các bon (CFRP) với các loại thép thông dụng trong kết cấu xây dựng hiện nay:
 
Thông số kỹ thuật CFRP Thép XD mác CB400-V Thép hình mác XCT38 Cáp dự ứng lực
Trọng lượng riêng (kg/m3) 1800 7850 7850 7850
Độ dày lớp gia cố (mm) 0.5 ... ... ...
Cường độ chịu kéo (Mpa) ~3400 (gấp 8 lần thép) >400 ~ 500 260 ~ 300 ~1950
Độ giãn dài khi kéo đứt (%) ~1.6 >=14 >=19 ~5.7
Mô đun đàn hồi (Gpa) 240 210 210 198

Tiêu chuẩn thiết kế, thi công, nghiệm thu gia cố kết cấu bằng tấm sợi các bon

>>> Xem tiếp

Quý vị có thể download Tài liệu Giới thiệu phương pháp gia cố kết cấu bằng tấm sợi Các bon (Carbon fiber - CFRP) tại đây tài liệu giới thiệu phương pháp gia cố kết cấu bằng tấm sợi Các bon (Carbon fiber - CFRP)

Đơn vị quản lý: VNT VIỆT NAM | Design by W3layouts